Web-Šablony.Com - tvorba www stránek na základě web šablon, webové šablony zdarma; Kontakt: info@web-sablony.com
 
 
web šablony,tvorba www stránek webů a kvalitních animací
 
 
 
 
 
 
 
PODLE PRODUKTŮ:
PODLE ZAMĚŘENÍ:
 
 
 

Typické chyby při tvorbě www stránek ze strany zákazníka

Tento krátký materiál může být použit jako návod jak pro manažery, které jsou pověřeny pro dohled nad vývojem www stránek, tak i pro jejich nadřízené.

1. Nedostatek jasného pochopení cílů projektu.

Velmi často při tvorbě stránek zákazníkovi chybí jasné porozumění cílům vytvářených stránek, které jsou vytyčené před projektem. Konečný výsledek může být katastrofální: poptávali jste "něco", a my jsme "něco" udělali. Přesné porozumění, že webové stránky nejsou potřeba jen pro parádu a umístění URL adresy na vizitky (a pro mnohé společnosti je to právě tento případ), by zachránilo mnoho zákazníků od zbytečných nákladů a problémů při tvorbě www stránek. Pamatujte si, že www stránky nejsou jen souborem krásných obrázku na internetu, ale především se jedná o marketingový nástroj, který musí plnit svůj účel a ne pouze "existovat". Doporučujeme před začátkem projektu provést předprojektovou studii a objednat si analýzu webových stránek, která by vytvořila určitou představu o webových strakách ve všech fázích jejich života.

2. Chybné posouzení a rozdělení rozpočtu projektu.

Mnohdy klient špatně ohodnotí rozpočet projektu a taktéž špatně stanoví jeho priority. Velmi často zákazník vychází z osobní zkušenosti a stereotypů (například, "design stránek není důležitý, podstatný je informační obsah"). Není to správné, rozpočet projektu by měl vycházet po jasném pochopení cílů projektu (viz výše). Pokud jste se rozhodli, že hlavním cílem webových stránek je podpora značky nebo určitého výrobku na internetu, je hloupé šetřit na vývoji grafického konceptu.

Klasická chyba, která se vyskytuje při stanovení rozpočtu projektu - velký rozpočet na reklamu projektu a minimální na vytvořený webových stránek. Stává se i opačná situace: nemá smysl zvyšovat rozpočet na reklamu stránek, pokud nejsou stanoveny žádné cíle projektu nebo cílem je, že stránky musí "být na internetu". Pokud máte jakékoliv pochybnosti o vlastní schopnosti sestavit celkový rozpočet nebo jeho jednotlivé části, obraťte se na externí profesionální firmu(nikoli k dodavateli stránek). Pokud možno, aby se tato firma nezabývala tvorbou www stránek, ale specializovala se zejména na poradenství, v opačném případě její analýza může být zkreslená.

Termíny. Není tajemstvím, že více než 80% projektů na vytvoření www stránek překračují domluvený termín dodání, a práce se protahuje občas i o několikrát delší dobu, než byla původně naplánována. To platí téměř pro všechny projekty (jak za 5-10 tis., tak i za desítky tisíc korun) a pro tvůrce www stránek všech úrovní (od freelancera až po velké designová studia).

3. Zdržování při schvalování práci.

Hlavním důvodem pro odklad termínu dodání ze strany zákazníka je zdlouhavé schválení výsledků práci. Zejména pokud se jedná o vytvoření grafické koncepce webových stránek. Čím více lidi ze strany zákazníka se účastní procesu tvorby www stránek (a v designu se každý domnívá, že je profesionálem), tím větší chaos je vnášen do projektu. Toto je zapotřebí vyloučit - každý projekt musí mít manažera na straně zákazníka, který koordinuje všechny otázky tykající se projektu, a jasně stanovenou osobu, která přijímá konečná rozhodnutí.

Vývojář musí poskytnout přístup k projektu jak pro manažera, tak i pro osobu, která přijímá řešení. Další "poradce" je z procesu zapotřebí vyloučit, protože splnění všech jejich přání a připomínek (které jsou často neopodstatněné a navzájem si odporující) posune termín dodání na neurčito. To se však v žádném případě netýká fáze testování nových stránek a nalezení chyb - zde je naopak zapotřebí co největší počet lidi, aby se zjistily všechny nedostatky. Je nutné jasně vyznačit model spolupráce s vývojářem a vedoucím personálem objednavatele.

Při rozhodování o grafickém vzhledu projektu je třeba se maximálně zaměřit na preference konečných uživatelů (tedy návštěvníků www stránek), a vyvarovat se vlastních preferenci. Velmi často se stává, že zákazník začne hledat v grafickém vzhledu stránek chyby v maličkostech, ačkoli ve skutečnosti se mu nelíbí navrhovaná konstrukce jako celek, ale jednoduše nemůže (nebo se bojí) toto vyjádřit. Je důležité zpozorovat tuto skutečnost a nabídnout vytvoření nového designu. Pro vývojáře to bude mnohem jednodušší než strávit měsíce na schválení maličkosti, které nehrají roli a které stejně nepřidají ke spokojenosti zákazníkovi. Důležité je neztrácet kvůli maličkostem celou vizi projektu.

Dalším podstatným aspektem je nespouštět z projektu oči. Velmi často po prvním selhání termínu jednotlivých části projektu zákazník poleví a přestává operativně reagovat na situaci. To může vést k velkým zpožděním, protože vývojář je často ochoten udělat totéž. Projekt by mohl se dostat do slepého místa, kdy všechny strany ztratí o něj zájem. Posunout situaci z tohoto místa může stát hodně úsilí.

4. Špatná organizace fázi příprav podkladů na webové stránky.

Druhým důležitým aspektem, který ovlivňuje posunutí termínu je špatná organizace procesu příprav podkladů na stránky. Velmi často zákazník přistupuje k této části velice optimisticky a slibuje poskytnout materiály v nejkratším možném termínu. Je to iluze. Typicky, přípravou těchto materiálů se zabývají zaměstnanci, kteří ve společnosti už vykonávají nějakou činnost. Snažte se vyčlenit nějaký čas personálů pro přípravu podkladů pro stránky. Stanovte přesné termíny a přijměte důležité rozhodnutí, že pokud obsah nebude připraven k určitému dni, potom nebude připraven nikdy. Ze strany vývojáře bude rovněž vhodné stanovit určitý termín, po vypršení kterého nebude přijímat od Vás podklady, a jejich absence nebude mít vliv na schválení projektu.

Nachystejte hotové podklady a objednejte v případě potřeby služby copywritingu (velké společnosti Vám nabídnou pomoc i s tímto). Nezapomeňte vývojářům nabídnout maximálně obsáhlou informaci, on vždy bude moci vybrat to nejdůležitější.

"Správná situace" nastává, kdy v okamžiku zahájení projektu k vývojáři přijíždí manažer ze strany zákazníka a přiváží hromadu podkladů a CD s obrázky (všechno, co mohl obstarat). To je správné.

 

zpětZpět na články

 

Ostatní tématické články:

 
 
info@web-sablony.com; Mapa stránek; Výměna odkazů - Partneři I; Výměna odkazů - Partneři II

Partneři: Lešení Praha Půjčovna | Tvorba www stránek Ostrava | www.samolepky-na-zed.info